WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

Kalite Belgelendirme Hizmetleri

June 15, 2022  |  Posted by Admin  | 

Belgelendirme nedir?

Bir ürünün, sürecin, kişinin veya kuruluşun sahip olduğu belirli özelliklerinin veya belli standartlara göre yürüttüğü faaliyetlerin onaylanmasıdır. Çoğu durumda bu onay, bir çeşit dış inceleme, değerlendirme veya denetim yoluyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla belgelendirme, akredite olmuş yetkili bir kişi ya da kuruluş tarafından, bir ürünün, şahsın ve kuruluşun sahip olduğu özelliklerinin, kalitesini, niteliğini veya durumunun değerlendirilip ve doğrulanmasıdır. (Bu faaliyet sonucunda ürün, kişi yada kuruluş belgelendirme kriterlerini karşılıyorsa bir sertifika düzenlenerek yazılı olarak tasdik edilir.)

Comments (3) Read more

AS9100 Danışmanlık Hizmetleri

May 18, 2022 |  Posted by Admin  | 

AS 9100 Tabanlı Standartlar Nelerdir?

  • AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi Havacılık/uzay endüstrisi için parçalar, komponentler ve gruplar da dahil olmak üzere tasarım ve üretim yapan bütün kuruluşlarda uygulanabilir.
  • AS 9110 Kalite Yönetim Sistemi Havacılık/uzay endüstrisindeki bakım ve onarım yapan kuruluşlarda uygulanabilir.
  • AS 9120 Kalite Yönetim Sistemi Havacılık/uzay endüstrisi için üretilmiş parçaları stoklayan veya dağıtımını yapan bütün kuruluşlarda uygulanabilir.

 

Comments (7) Read more

Yönetim Sistemi Standartları

AS 9100 nedir?


Havacılık, Savunma Sanayi ve Uzay sektörüne hizmet veren tüm orijinal ekipman üreticilerinin, tasarım/imalat yapan kuruluşların ve tedarikçilerinin, iş yapmanın bir koşulu olarak AS 9100 belgesine sahip olmaları beklenmektedir.

 

AS 9110 nedir?


AS 9110 standardı özel, ticari ve askeri uçaklara bakım, onarım ve revizyon hizmeti veren kuruluşlar için oluşturulmuş kriterleri belirler. Bu standart FAA’dan Parça İmalat Onayı almak isteyip, uçak parçaları ve bileşenlerini üreten şirketler için de geçerlidir.